qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۱۲* قرآن را با دقت بخوانید، خدای متعال برای شما در بعضی از آیات مطالبی را مخفی کرده است، چرا که قرآن برای شماست و می‌خواهد شما را هدایت کند؛ لذا برای شما حرف دارد، اگر دیدید قرآن زیاد می‌خوانید، ولی تاثیری برای شما ندارد، معلوم است که قرآن نمی‌خوانید! برای دل خودتان و با تأمل قرآن بخوانید.