qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۲۴* این آقای کارشناس‌ دینی که در تلویزیون می‌آید و یک عمامه هم روی سرش گذاشته است، خوب دقت کنید ببینید چه‌قدر از کتاب و سنت می‌گوید؟ چه‌قدر از خودش حرف می‌زند؟ مردم را به چه چیزی دعوت می‌کند؟ اگر به سمت خداوند دعوت می‌کند، درست است، اما اگر به سمت خداوند دعوت نمی‌کند، نباید گوش کنید.