qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۱۴* من خانواده‌ای را می‌شناسم که آقای منزل پنجاه و هفت سال دارد، ولی هنوز خرید خانه‌ و بعضی از کارهای او را پدرش انجام می‌دهد! چون پدر و مادرش این آقا را بچه فرض می‌کنند، اگر شما هر چه زودتر به فرزند خود میدان دادید، زودتر رشد او را می‌بینید.