qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۱۵* یکی از خصوصیات منفی این است که آقا پسرها خیلی با مادران خود نشست و برخاست داشته باشند، چرا که هورمون زنانه و مردانه متفاوت است، اگر پسری با خانوم‌ها نشست و برخاست داشت، آرام آرام  هورمون زنانه‌ در او زیاد می‌شود و یک حالت‌های زنانه پیدا می‌کند‌؛ مثلا صدای او نازک می‌شود، حتی قیافه‌ی او هم تغییر می‌کند تا جایی که دوست دارد مثل خانم‌ها رفتار کند، ولی اگر پسری با مردها نشست‌ و برخاست داشت، یک فرد جدی و مسئولیت‌پذیر می‌شود.