qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۱۷* پدر یک موقع باید سر فرزند خود فریاد بزند، شما نباید از فریاد زدن او اشکال بگیرید، چرا که گاهی هزینه‌ی یک فریاد کمتر است از این‌که فرزند شما برود و دستگیر شود یا بهتر از این است که او را دستگیر کنند و هفتاد و پنج ضربه شلاق به او بزنند، یا گاهی یک فریاد زدن مادر کار را حل می‌کند.