qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۱۸* وقتی پدر ولو اشتباه یک برخوردی با فرزند داشت شما هم طرف پدر را گرفتید، فرزند اختلاف را نمی‌فهمد. البته شما می‌توانید به خود پدر بگویید درست است که من از شما طرفداری کردم، ولی شما اشتباه کردید، در واقع اجازه دهید خود پدر قضیه را جمع و اصلاح کند.