qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۲۲* اگر متوجه شدید که فرزند شما بلوغ زودرس دارد باید زمینه ازدواج او فراهم شود و این امر شوخی‌بردار هم نیست، چرا که زمینه‌‌ی انحراف، درگیری و برخورد شخصی برای او فراهم است.