qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

٢٠۵٣* اگر کسی امامت را در وجود خود بپذیرد، در این امامت نوری وجود دارد که تمام مسائل تربیتی در آن است.