qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

مخالفت خانواده با ازدواج ساده

سوال: آقای طلبه‌ای با خانمی ازدواج کردند و تصمیم‌شان این است که هم مراسم ازدواج و هم زندگی‌شان کاملا ساده برگزار شود، اما والدین‌شان مخالفت می‌کنند کدام طرف ترجیح دارد؟

جواب: نه، معنا ندارد، ساده چرا؟! ازدواج است، دو خانواده‌اند، وضع مالی‌شان اجازه می‌دهد که هم جهیزیه خوب بدهند، هم مراسم ازدواج خوبی بگیرند، مشروط به اینکه شان رعایت شود، اسراف صورت نگیرد و الا هر کس یک شانی دارد، آقای داماد، شما نمی‌توانی شان خانواده عروس را به هم بزنی! آن روزی که رفتی خواستگاری باید این را در نظر می‌گرفتی، عروس نمی‌تواند آن را به هم بزند. فرض کنید یک آقایی متدین است، عروس خانم نمی‌تواند بگوید در مجلس عروسی من بزن و برقص باشد، نه شأن!

 اینجا برای هر دو طرف مهم است، لذا حالت زاهدانه به خودشان ندهند، بعدا پشیمان می‌شوند. حدود شرعی رعایت بشود، اسراف نشود، چشم و هم چشمی نباشد، تحمیل یک سری مسایل نباشد که بعدا بدهکار بشوند. ولی وقتی وضع‌شان خوب است، این امکان هست که یک عروسی خوبی گرفته شود، یک غذای خوبی ولیمه داده بشود، یک سری بیایند غذای خوب بخورند، شیرینی خوب بخورند، میوه خوب بخورند، این آن چیزی است که گفته شده و شارع هم همین را تایید کرده، اسلام هم همین را می‌خواهد.