qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

از دست دادن پدر

سوال: دختر خانم هفت ساله ای که حدود یک ماه است پدرشان را از دست دادند؛ خیلی حالت لجبازی و بدرفتاری نشان می‌دهند. چطور می‌شود او را آرام کرد؟

جواب: باید ببرندش مسافرت، یک ماه جابه‌جایش کنند، از این شهر به آن شهر، از این خانه به آن خانه. حالا نمی‌خواهد راه‌های دور هم حتی برود، دو روز خانه عمه‌اش باشد، دو روز خانه خاله‌اش باشد، آن فضای خانه و خاطراتش ممکن است اذیتش کند.

در خانه کندر دود بدهند، کندر آرامش است، گل گاو زبان با لیمو عمانی دم کنند به او بدهند آرامش است، سرش را با ختمی بشویند آرامش است، بدنش را با سدر بشویند آرامش است.