qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

بدگمانی

سوال: پرسیدند که راجع به بعضی از افراد زود حالت بدگمانی و سوء‌ظن پیدا می‌کنم،  بعد هم می‌فهمم که اشتباه کردم و استغفار می‌کنم؛ اما از این حالت خلاصی ندارم!

جواب: این اصلا حالت خوبی است، از این حالت استفاده کنید. این بدگمانی نسخه خوبی است برای شما، ولی به آن عمل نکنید. یعنی بگذارید همان در ذهن باشد، من الان به یک نفر بدگمان می‌شوم، خب باشد بدگمان شدم. اگر این طور نباشید، ساده هم باشید، زود بُر می‌خورید، زود رفیق می‌شوید، زود حیله و مکر روی شما اثر می‌کند، این بدگمانی خودش یک حفاظت است برای شما. با هر کس رفیق نمی‌شوی، هر جا نمی‌روی، هر کس را نمی‌پذیری، هر کس را در خانه‌تان راه نمی‌دهی تا مطمئن بشوی. این الان در شرایط ما صفت خوبی است.