qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۳۳* یک مقدار به همسران خود فرصت دهید، گاهی مسائلی وجود دارد که با این‌که صلاح است، اما نمی‌شود و نباید هم گفت‌؛ زمانی دختر خانوم‌های شما نماز نمی‌خوانند، آن موقع به آن‌ها امر و نهی نکنید و بگذارید بخوابند، چرا که بدن آن‌ها ضعیف است یا همسر یا مادر خانواده در آن زمان می‌بینید دیگر توان ندارند و این امر مربوط به آن یک هفته‌ای است که نماز نمی‌خوانند، پس در آن یک هفته به آن‌ها فشار نیاورید و خودتان بلند شوید، کارها را انجام دهید و مایحتاج او را هم تأمین کنید، اگر هم نمی‌توانید حداقل کمی مراعات کنید.