qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۱۱۴* یکی از بسترهایی که خداوند برای رسیدن به کمالات برای ما قرار داده است، دوران غیبت است.