qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۵۱* هر خیر و خوبی برای خداوند است، اما الان خداوند برای شما این‌طور قرار داده است؛ لذا هر خرابکاری که است به گردن بگیرید، مرد باشید و بگویید ما خرابکاری کردیم، مسئولیت آن را قبول کنید و تاوانش را هم بدهید، اگر قرار است آبروی شما برود، بگویید باشد برود، بعد به خداوند بگویید آبرویم زیاد نرود، خداوند همان دو مثقال را برمی‌دارد و نمی‌گذارد بیش از حد آبروی شما برود، ولی مسئولیت کار را قبول کنید.