qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۶۴* سه مطلب در کنار هم باعث می‌شود که یک انسان هدایت شود و مسیر را با سرعت و همراه با عنایت و توفیق ادامه دهد؛ این فرد کسی است که عقایدش درست، اخلاقش خوب و رفتارش صحیح باشد. این سه امر کاملا با هم ارتباط دارد تا این سه امر تنظیم نشود و کنار هم قرار نگیرد، فرد در هر کدام از این حوزه‌ها هم که قوی باشد، آن قسمتی که خراب و فاسد است ضربه‌ی خود را می‌زند.