qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۹۴* اگر ما به سمت خداوند می‌رویم، ولی احساس نزدیکی نمی‌کنیم یا نمازمان را می‌خوانیم، ولی با پدر و مادر درگیر می‌شویم، یا اگر در خانه زن و شوهر به هم ظلم می‌کنند و حقوق هم را ضایع می‌کنند، این امور نشان می‌دهد ظرف وجودی ما آلوده است.