qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۹۱* سلوک مومن راهه لذا وقتی زیارت می‌رن خیلی‌ها رو به زیارت دعوت می‌کنند، خیلی‌ها رو به تبری دعوت می‌کنند، چون این‌ها راه رو پیدا کردند و نور این‌ها باعث می‌شه که دیگران هم دنبال این‌ها راه می‌افتند و راه رو پیدا می‌کنند.
علما رو ببینید! این‌ها مثل درخشش نور ماه در شب چهارده هستند.