qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۵۵* از خدا بخوام در وقتی که مهلت دارم، مشغول اطاعت باشم، چون مهلت امروز هست و فردا دیگه مهلتی نیست! فردا که از دنیا رفتم، حسرت می‌خورم زمانی که زنده بودم، برای انجام کارهایی وقت بود که اون‌جا فایده داشت، چرا انجام ندادم؟ تموم شد و رفت.