qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

مطلبی را به شما یاد می‌دهم که با آن بار خود را ببندید؛ هر چیزی را که دیدید بگویید این برای خداوند است که به من بخشیده است، اگر یک لیوان آب دست شما دادند، بگویید این از جانب خداست که به من رسیده است، اگر یک آرامش دیدید بگویید از ناحیه‌ی خداوند است، اگر این مطلب را گفتید، آن نعمت برای شما می‌ماند، اما اگر این امور را از جانب خودتان دانستید از دست می‌دهید؛ لذا این نکته را یاد بگیرید، حتی «الحمدالله» هم نگفتید اشکالی ندارد، ولی بگویید که این نعمت از جانب خدای متعال است و از خودتان نیست، این همان معنای واقعی «الحمدالله»