qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

به دست و پا زدن نیست!! من می‌خواهم صد جا را اداره کنم، نه!! همان کاری که از دستم برمی‌آید را انجام دهم؛ مثلا اگر من می‌توانم بنویسم، امر دیگری از من نمی‌خواهند! اگر من می‌توانم منبر بروم، پس در رابطه با منبر وظیفه‌ام را خوب انجام دهم، می‌بینید از یک نفر می‌خواهند امام جماعت باشد یا از یک نفر که نسل خوبی دارد می‌خواهند که بهترین فرزندان را برای شیعه بیاورد؛ به عنوان مثال فردی از اولاد پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وآله- است، خداوند تمام لوازم را برای نسل خوب به او عطا کرده است، ولی کوتاهی می‌کند!! می‌گوید من مشغول کار فرهنگی هستم!! من به یکی از مسئولین گفتم این‌قدر فرهنگی، فرهنگی نکنید! در هر شهر یک جایی درست کنید که به مردم یک چیزی بدهند بخورند؛ مثلا بعد از نماز جمعه ناهار بدهند؛ یک ساندویچ ساده یا نان و پنیر و سبزی بدهند، بعد ببینید مردم چه‌قدر مشارکت می‌کنند و نذر می‌کنند و کم‌کم تبدیل به چلوکباب می‌شود.نگویید کار فرهنگی!! مردم به اندازه‌ی کافی شنیده‌اند، مردم می‌دانند دروغ حرام است، راست حلال است یا دزدی حرام است؛ لذا شما می‌خواهید چه چیز را به مردم بگویید؟!