qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

خداوند علمی که مال ائمه-علیهم السلام- هست به ما می‌دهد. خدا ما را با پیغمبر یکی می‌کند این اشتباه را باید از ذهن‌مان پاک کنیم که من خودم را مثل یک پشه می‌دانم.اگر شما این طوری فکری کنی و بگویی من مثل یک پشه هستم، جا می‌مانی!خدایی که باید روی تو حساب کند، حساب باز کرده! لذا شما می‌بینید که وقتی می‌پرسند چه کسی در تراز فلان پیغمبر است؟ یک هیزم شکن را معرفی می‌کنند. این در تراز پیغمبر است، اگر این را برای خودمان حل کنیم و آن عدد صد را برای خودمان لحاظ کنیم، توان و نیرو می‌گیریم.