qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

همین که شخصی جلوی آینه می‌ایستد و ریشش را تیغ می‌زند این یک آموزه است لذا قرآن می‌گوید حرام است، فسق است، لذا افرادی که بین مومنین هستند ایمان درونشان شکل نمی‌گیرد، با این‌که نماز می‌خواند، روضه گوش می‌دهد ولی ایمان درونش شکل پیدا نمی‌کند چون به کفار علاقه دارد. برای اینکه آنها خیلی تمیزند، خب مومنین را قبول ندارد، وقتی آن‌ها به مسجد می‌آیند می‌گوید این‌ها پاهایشان بو می‌دهد لذا به کجا می‌روند؟ به قمارخانه می‌روند، در قمار خانه کسی پایش بو نمی‌دهد، یک بو گیر داخل کفششان می‌گذارند و می‌گوید عجب بوی خوبی دارد.