qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

گاهی می‌بینی طرف طلبه هست ولی مشی آخوندی ندارد، از مراجع خوشش نمی‌آید، دائم ایراد می‌گیرد، این به خاطر این است که فیلم سینمایی زیاد دیده، نقد فیلم کرده و خودش هم نقد شده است.نوع افرادی که فیلم‌ها را نقد می‌کنند خودشان هم نقد می‌شوند چون فیلم زورش بیشتر است آنها خیلی کار می‌کنند، مثل این‌که پنجاه تا متفکر آن‌جا بشینند شما یک نفر هم بنشینی و با آن‌ها حرف بزنی، چه حرفی برای گفتن داری؟ پنجاه تا متفکر یک فیلم را ساخته‌اند و زور منطقی‌اش به شما بیشتر است، شما نمی‌توانی و مغلوب هستی.