qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

اگر متوجه شدید که فرزند شما بلوغ زودرس دارد، باید زمینه ازدواج او فراهم شود و این امر شوخی‌بردار هم نیست، چرا که زمینه‌‌ی انحراف، درگیری و برخورد شخصی فراهم است.مادرها نباید اجازه دهند که فرزند آن‌ها به خیابان برود و یک نفر را برای خود انتخاب کند، الان این‌طور است که افراد خیلی راحت خود را به کسی آویزان می‌کنند؛ یعنی حیا برداشته شده است! بله، آن خانم مؤمنه حیا دارد، ولی خیلی از افراد را می‌بینید که این حیا و حریم را ندارند؛ لذا شما نباید بگذارید به آن مرحله برسد، اصلا این حرف را نزنید که دهان پسر من بوی شیر می‌دهد، چرا که بعدها متوجه می‌شوید که فرزند شما یک نفر را پیدا کرده و یک‌سال هم با او در ارتباط بوده است، چون بنده در امور مشاوره هستم این مطلب را می‌گویم، به من لیست نشان داده‌اند که فرزند افراد متدین با این‌که والدین خوبی دارند، اما با تعداد زیادی دختر در ارتباط هستند، اصلا تلفن آن‌ها را هم دارند و می‌گویند ما با این افراد ارتباط داریم، این جریان به خاطر این است که این فرزند هدایت نشده است و والدین او در این مسیر درست مواظبت نکرده‌اند.