qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

بعضی از افراد به این مطلب اشکال گرفته‌اند که چرا در قرآن آمده است که همسران خود را تنبیه کنید! به نظر شما آن خانومی را که اگر مورد ضرب و شتم قرار نگیرد زندان می‌رود و شلاق می‌خورد را نباید تنبیه کرد؟!! یک خانوم باید احترام خود را نگه‌ دارد، اگر یک خانومی است که مسیر را درست می‌رود باید او را مورد نوازش قرار داد؛ لذا کدام خانومی است که مرد باید او را در خانه تنبیه کند؟ شما تصور می‌کنید این خانوم چه‌گونه است؟ از طرف دیگر این همه سفارش است که بانوان را احترام کنید، این همه ما در مملکت به نفع خانم‌ها قانون داریم، خب یک جا هم است که باید او را تنبیه کرد، مگر می‌شود به این مطلب اشکال گرفت.