qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: محبت انسان‌های عوام و مودت عامیانه مثل بریده شدن تکه های ابر؛ بریده می‌شود و مثل زائل شدن سراب؛ از بین می‌رود.یعنی پشت این محبت هیچ معرفتی نیست، منشأ آن یک فهم درست و یک اعتقاد محکم نیست، قدر و ارزش فامیل و رحم معلوم نیست، ممکن است خیلی راحت روابط‌شان را به هم بزنند و از هم دور شوند.خانواده‌ای برای مشاوره و حل شدن مشکل‌شان به من مراجعه کردند.دختر پدرش را از خانه بیرون کرده بود،خواهر‌ها و برادرها با هم دعوایی بودند، نسبت‌های عجیب و غریب به هم می‌دادند.من به آنها گفتم: شما وقتی که مادرتان زنده بود این‌طور نبودید، با هم خیلی خوب بودید!گفتند: آن رابطه فقط مربوط به همان زمان بود، ما همیشه همین‌طور بودیم. وقتی که مادرمان رفت بیشتر معلوم شد.وقتی در زندگی این افراد دقیق می‌شوی، می‌بینی سر یک مسئله‌ی خیلی ساده با هم درگیر می‌شوند و دعوا می‌کنند.عمل کردن به کلام معصوم در وجود مومن ظرف ایجاد می‌کند. در جامعه وسعت ایجاد می‌کند، زندگی ایمانی را برای مومنین به وجود می‌آورد و به روابط‌شان معنا می‌بخشد.