qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

گاهی شما باید زکات را به یک مخالف بدهید یا نه به یک دزد بدهید. می‌دانی این که الان دارد در کوچه رفت و آمد می‌کند دنبال دزدی است، یک دفعه یک پول حسابی به او بده و خوشحالش کن. چون اگر دزدی کرد محله را ناامن می‌کند، اگر دنبال دزدی رفت دیگر به هزار تومان و دو هزار تومان قانع نیست، پس با همین ده هزار تومان خوشحالش کن که برود.