qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

حضرت به مومنین فرمود‌: اگر من بفهمم و یک روزی خبر دار شوم که خدا یک صدقه‌ی من را قبول کرده، دیگر صدقه نمی‌دهم. من صدقه می‌دهم که یکی از این صدقه‌ها را خدا قبول کند. اگر من بدانم این صدقه را خدا قبول کرده است دیگر نیازی نیست که من صدقه بدهم. دو رکعت نماز هم همین است! اگر دو رکعت نماز کسی قبول شود در روایت دارد که دیگر نمی‌خواهد، خدا بیشتر از این نمی‌خواهد. حالا این دو رکعت مستحب باشد یا واجب باشد فرقی نمی‌کند، فقط دو رکعت نماز باید قبول شود !!