qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۴۷* قرآن وحی است و از جانب پروردگار اومده. جایی تو این زمین کسی ننشسته تا در موردش فکر کنه و کنار هم بذاره، بلکه خودِ خدای متعال توی این قضیه دخالت داشته و هیچ‌کس رو دخالت نداده، در حالی‌که همین قرآن به اندازه‌ی یک روزنامه پیش ما جایگاه نداره، یه روزنامه‌ی معمولی!