qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۴۳* ببینید فرزند، حقش رو فقط خدا می‌دونه. اون‌چه که مهمه اینه که اگه پدر فرمان داد، مخالفت نکنه. فرمان داد‌ه‌ها! ببین الان رهبری فرمان نداده، اگه فرمان بده، مخالفتش حرامه. اگه علنی بگه فرمان من اینه، حکم من اینه، مخالفت با اون حرامه‌. درست شد‌؟ رضایت مادر رو هم جلب کنه. پس فرمان بابا، رضایت مادر!