سامانه تلفنی غدیر استاد الهی حفظه الله(فقط از طریق تلفن ثابت): 0261 907 909