qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

11*این خیلی مهم است که انسان یک مسیر را تشخیص دهد و در آن مَشي کند و نمی‌شود بدون تشخیصِ یک راه، انسان رشد کند. مهم فهم وظیفه در زمان خودش است.

برچسب‌ها:,