qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

15* خداوند یک برنامه‌ای دارد که بین رفتار مردم و این برنامه یک انطباقی صورت می‌گیرد.
یعنی در هر زمانی مردم باید این برنامه را بپذیرند.
در یک مرحله‌ای خداوند به صورت خیلی واضح عدم تکذیب را از مومن می‌خواهد.
اگر انسان در وجودش یک چیز را تکذیب کرد دیگر به او برنمی‌گردد حتی در مرحله انکار هم این‌طور نیست.
یعنی اگر یک چیزی را کذب دانست و آن را از صدق خارج کرد، دیگر بر نمی‌گردد.