qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

17* شما باید حالت اضطرار و اضطراب را حتی در حالت عادی هم داشته باشید، چرا این حالت در همه جا نیست؟ چون احساس بی‌نیازی می‌کنم، این بی‌نیازی یعنی چی؟ یعنی تکبر! کبر یعنی چی؟ یعنی از آن‌که باید درخواست داشته باشم درخواست ندارم.