qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۸*اگر شما یک کتاب از آقای بهجت یا از مرحوم قاضی بخوانید و حالات ایشان را مطالعه کنید به چه درد شما می خورد؟اگر شما شرح حال دوازده سالگی یا پانزده سالگی آقای بهجت را پیدا کردید و خواندید و مثل ایشان زندگی کردید عیبی ندارد. شماباید یک الگویی در ذهنت باشد. یک تصویرخوب و احسن تقویم در چهره ات باشد‌. ولقد خلقناکم فی احسن تقویم،درست است این را در وجودت داشته باش ولی اینطور نباشد که این ها را با خودت بکشانی.