qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۹*کینه را از داعش یاد بگیرید، کینه‌ ما ضعیف است برای همین نمی‌توانیم در مقابل دشمن بایستیم، زود یادمان می‌رود. سفارت را زدند، زود یادمان رفت. یک کاری می‌کنند زود یادمان می رود! در این فتنه‌ای که راه انداختند اگر سه چهار روز بیشتر طول می کشید و نه دی اتفاق نمی افتاد، هیچ چیز از این مملکت نمی ماند. فکر نکنید بعد از آن مثل محمدرضا و رضاشاه می‌آوردند، نخیر مثل هیتلر می‌آوردند! آ‌ن‌ها هم کمتر از هیتلر نبودند. ولی آن کسی را که خودشان می‌خواستند می‌آوردند. بنا داشتند، اشتباهی را که در زمان انقلاب کردند، جبران کنند. برای همین یک انقلاب رنگین راه انداختند. الان هم همین دشمنی آنها با ما هست. شما اگر یادتان برود، دشمن دارید از نقشه‌ها دور می‌افتید.