qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۸*حضرت سه نصیحت می فرماید:۱-زیاد استغثا کردن (زیاد دیدن ظرافتها) جدایی می آورد.۲-انتقاد هم دشمنی می آورد.۳- کم صبری هم فضیحت می آورد.حضرت می فرماید اگر شما بخواهید ریزبینی کنید،دیگر مرجعیت ورهبری نمی ماند،چیزی به نام بابا بودن نمی ماند وهمه را باید کنار بزنید و از شما این را نخواستند.