qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۰*حضرت می فرماید:جهل در سه چیز است:۱-رفیق نگه نداشتن،اگر برادر و دوستت را نگه نداری،این جهالت است۲-در چیزی که زیاد مهم نیست،تجسس می کند۳-بدون اینکه مطالبش را بگوید و رفیقش را توجیه کند وبه او بگوید به خاطر فلان قضیه از دست شما ناراحتم.