qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۹* ریشه غضب و شهوت چیست ؟ ریشه غضب و شهوت آتش و حرارت است. این قضیه خیلی مهم است و معالجه ی ساده ای دارد .