qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۵* روزه که برایت ضرر دارد، مفسده دارد. باید حتما جبرئیل بیاید و بگوید روزه نگیر. می گوید دلم برنمی‌دارد پس دلِ خودت است نه بخاطر خدا.