qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۹* اگر کسی با دستش سر یتیمی را نوازش کرد، یا خدای نکرده با دستش سیلی به صورت یتیمی زد، این اثر ندارد؟حتی خود فرد همان لحظه می‌فهمد. وقتی جشن عاطفه‌ها می‌شود، خانومی یا دختر و پسری که یک کادو به دست می‌گیرند تحویل کمیته‌ی امداد می‌دهند وقتی برمی‌گردند نشاط زیادی در وجود خودشان احساس می‌کنند. حالا این که همین کادو را بارها و بارها جابه‌جا کرده، اما چیزی احساس نکرده بود.