qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۲* انسان ضربه و آسیبی را كه گاهی با رحمت می‌خورد متوجه نمی‌شود ولی در دومی، یعنی در مصیبت و سختی، این آسیب واضح است. مصیبت را باید حل كند، صبر كند ببیند اشكال کار كجاست و آن را اصلاح كند.