qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۱۳۱* در روایت است که انسان خودبین عقلش را از دست می دهد. چرا که عقل قرار است در ارتباط باوحی وآموزه های دین قرار بگیرد؛ اگر در این ارتباط قرار نگرفت مسیر عوض می شود ومسیر تازه ای درست می شود.