qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۹* انسان خودش را باید به دین بسپارد، کوچکترین دستور دین! فرض بفرمایید اگر دین توصیه می کند به هدیه بردن برای دوست وفامیل و این کار را مستحب می داند همین آموزش هدیه بردن است وچه بسا می بینی از بین بردن حسادت و ایجادمحبت را در بر دارد.