qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۲* یکی از چیزهایی که باید مواظبت کنیم این است که جلوی آسیب های عقل را بگیریم و میدان را به عقل بدهیم. در ارتباط با آموزه‌های دین زمینه را برای تعامل روح فراهم کنیم وبه هیچ وجه نگذاریم حسادت به عنوان یک رذیله وارد وجود ما بشود و لانه کند! تا بخواهد جریان عقلمان را به عهده بگیرد و ما را به حرکت وادار کند.