qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۸* خیلی از ماها در برخورد با دیگران زمینه حسادت را فراهم می کنیم و این شعله ضعیف را شعله ور و بیشتر می کنیم. اگر خدای متعال به شما یک فرزند زیبایی داده لزومی ندارد با اشکال مختلف این زیبایی را به رخ دیگران بکشید. اگر خدای متعال این توفیق داده که بچه شما حافظ قرآن بشود این حافظ قرآن بودن یک نعمت برای شما است. نباید جوری وانمود بشود که مورد حسادت دیگران واقع بشود، که دراین صورت این بچه آسیب می بیند.