qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۷۱* تهذیب برای این است که خیلی از عادت‌ها برداشته شود؛ مثلا افرادی که الفاظ ناپسند در دهانشان است و به کار می‌برند تغییر دهند و به‌جای آن واژه‌های قبلی ده تا واژه‌ی محبت آمیز جایگزین کنند.