qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۱* اگر خدای متعال به شما نعمتی عطا کرده است، نباید از این نعمت به‌گونه‌ای استفاده شود که مورد حسادت قرار گیرد، بلکه باید با یک تدبیر خیلی ساده زمینه‌ی رشد در دیگران هم فراهم شود.