qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۵* اگر فردی در اطرافیان خود نعمتی را دید و با خودش درگیر شد، مدام آن را پر رنگ کرد، افسردگی و اضطراب به او دست داد و در درون خود یک حالتی ایجاد کرد که این مطلب مهم‌ترین مسئله و فکر او شد، دیگر حریف از بین بردن حسادت نمی‌شود.