qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۷* عقل هم، آسیب می‌بیند و آفت برمی‌دارد.

عُجب یکی از آسیب‌های عقل است که یک حالت خودبینی و خود‌برتر‌بینی است؛ یعنی فرد آن صفت و امری را که برای خود پیدا کرده است در دیگران نمی‌بیند؛ لذا به خود مشغول می‌شود و یک حصاری دور خود می‌پیچد.